Актуално

Лични данни

Вашите лични данни са защитени при нас!

Фирма "Интерама" ЕООД, като собственик на онлайн магазин SixTrips.com е регистриран "Администратор на лични данни" в Комисията за Защита на Личните Данни на Република България под номер: 431530 в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри: