Политика на поверителност / GDPR

Актуално
Политика на поверителност / GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за  и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които ИНТЕРАМА ЕООД (наричано по-долу ИНТЕРАМА) събира с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.

Политиката за поверителност обяснява как в ИНТЕРАМА събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва информация като име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, IP адрес, идентификационен номер на „бисквитка“. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви.

Този Уебсайт не е предназначен и насочен към деца и лица до 18 годишна възраст. Нямаме политика да събираме или да пазим информация за лица под 18 годишна възраст.

 

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данн, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Данни, които Вие споделяте с нас:

 • За целите на регистрация на потребител в онлайн магазина;
 • За измерване и проследяване на потребителското поведение с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
 • За да показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
 • В имейли или писма до нас;
 • Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги;
 • Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка;
 • За изпращане на информационен бюлетин ПРОМОЦИИ и НОВИ ПРОДУКТИ, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.

ТРЕТИ СТРАНИ

За извършване на доставка на вашите поръчки споделяме адресната ви информация с куриерска фирма "Еконт Ексрес" ООД.

Понякога след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньори, можем да получим данни от трети страни, например данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook или Google.

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или  правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

В сайта се използват бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочeните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта.

Повече информация за политиката на ИНТЕРАМА по отношение на бисквитките може да намерите тук.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от ИНТЕРАМА само и единствено за посочените в Общите условия цели. Те включват, по-специално:

1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

2. Използване на формуляр за контакт:

В случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.

3. Създаване на профил:

В случай, че ползвате сайта като регистриран потребител, предоставената от Вас информация се използва, за да Ви предоставяме специално подбрано за Вас съдържание и реклами, съобразени с Вашите интереси и предпочитания. По този начин се стремим да подобрим Вашето потребителско преживяване.

 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В ИНТЕРАМА сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 • Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме
 • Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: office@sixtrips.com.

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

 • Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес office@sixtrips.com, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

 • Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

 • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • или поискате да изтрием личните Ви данни;
 • или да поискатe ограничаване на обработката;
 • или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 • Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на office@tarasoft.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с:

"Интерама" ЕООД,

със седалище: гр. София, ж.к. "Дружба", бл.84, вх "Д", ет.4, ап. 101, ЕИК 203269253

тел.: 0876 388 186

имейл: office@sixtrips.com

 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл office@sixtrips.com.

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 

26.07.2018 г.